Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Prosjekt-
& bygge
administrasjon

for kunder som er opptatt av økonomi og kvalitet.

NYLAND Byggeadministrasjon (NBA) er et rådgivende ingeniørfirma som yter tjenester til private og offentlige byggherrer/tiltakshavere innen alle grener av prosjekt- og byggeadministrasjon.

.

Få full kontroll
over prosjektet

Image
Image

NBA sin spesialitet er administrasjon av byggesaker fra A til Å.

Vi tar hånd om hele prosjektet og følger deg helt i mål.

Våre oppdragsgivere er både private og offentlige byggherrer.
Kompetansen vår benyttes av oppdragsgivere som er opptatt av god økonomi og kvalitet.

Vi administrerer prosjekter som omhandler blant annet

  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse / byggherreombud
  • SHA-koordinator prosjektering/utførelse
  • Kostnadskontroll
  • Rådgivning
Image

Hvorfor velge oss?

Du er sikret en vellykket og god gjennomføring!

NBA ble stiftet i 1984 og eies av ansatte. Vi har lang og god erfaring med  gjennomføring av byggeprosjekter innenfor alle områder, og kan ivareta alle bygge-administrative funksjoner i et prosjekt.

NBA er din trygge medspiller gjennom hele prosessen.

Prosjektledelse

Bistå prosjekteier / byggherre med planlegging og gjennomføring for å nå ønsket mål for prosjektet. 

Både på kvalitet, økonomi og framdrift

Image
Image

Prosjekteringsledelse

Samordnet ledelse av prosjekteringsgruppen som innebærer koordinering av prosjekteringsarbeidet og påse at prosjekterende utfører prosjekteringen i henhold til de kontrakter som er inngått med byggherren.

Ansvarlig søker rolle ligger også ofte på prosjekteringsleder.

Byggeledelse / Byggherreombud

Byggeleder/byggherreombud er bygningskyndig person som på vegne av byggherre fører tilsyn og kontroll med ytelser levert fra entreprenøren(e) i produksjonsfasen.

Image
Image

SHA-koordinator

SHA-koordinator vil påse at det tas hensyn til Sikkerhet Helse Arbeidsmiljø i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av arbeidene. Byggherreforskriften stiller krav til at byggherren utpeker SHA-koordinator for bygge- og anleggsprosessen.

Kontakt oss for spørsmål eller en uforpliktende avtale

Send oss en e-post

Alle henvendelser

Telefon:

+47 51 81 40 20
Image

NYLAND Byggeadministrasjon
Brannstasjonsveien 22,
4312 Sandnes

Image