Prosjektadministrasjon
med FULL kontroll

Image

38 år med erfaring

Image
Image

Vi setter ny standard på prosjektene
Siden 1984

NBA ble stiftet i 1984 og eies av de ansatte. Vi har lang og god erfaring med gjennomføring av byggeprosjekter innenfor alle områder, og kan ivareta alle byggeadministrative funksjoner i et prosjekt.

Vi er din trygge medspiller gjennom hele prosessen.

01.Over 250 gjennomførte prosjekter

02.250 milliarder

03.Høy kompetanse og lang erfaring

04.Dyktige samarbeidspartnere

Vi kan PROSJEKTADMINISTRASJON

Vi tar hånd om hele prosjektet fra A - Å og følger deg helt i mål. Hos oss er du alltid i trygge hender, vi sørger for at prosjektet blir ivaretatt, fulgt opp og gjennomført på en sikker måte.

Med bred kompetanse og lang erfaring med kunder innen både privat og offentlig sektor, tilpasser vi oss de forutsetninger som følger hvert enkelt prosjekt.

Du er sikret en vellykket og god gjennomføring!

Image

Økonomisk oversikt og KOSTNADSKONTROLL

For å sikre forutsigbarhet i et prosjekt er det viktig med god budsjettstyring og kontroll over kostnadene. Mangel på økonomistyring resulterer ofte i fiasko.

I NBA har vi lang erfaring med å budsjettere og følge opp økonomien i et prosjekt, og vi sørger for full kostnadskontroll i prosjektperioden.

Fremdrift og KVALITET

En god prosjektplan legger grunnlaget for effektiv fremdriftsoppfølging. Ingen prosjekter gjennomføres 100 % som planlagt, og det er viktig å identifisere avvik og iverksette tiltak slik at prosjektet kommer i mål i henhold til plan.

Våre dyktige rådgivere vil til enhver tid sørge for at du vet hvor langt vi er kommet i prosjektet, og hvor mye arbeid som gjenstår. Slik er en sikret full økonomisk kontroll og en sikker gjennomføring og ferdigstillelse av prosjektet.
Image
Image

NYLAND Byggeadministrasjon
Brannstasjonsveien 22,
4312 Sandnes

Image