Finansparken Bjergsted

Finansparken Bjergsted

Finansparken er det nye hovedkontoret for Sparebank1 SR-Bank.

Bygget er et av Norges største næringsbygg basert på tre som bærende konstruksjoner.

7 etasjer over terreng som rommer kontorplasser, 3 etasjer under terreng med parkering (privat og offentlig).

Rådgiver, prosjektleder og prosjekteringsleder (frem til totalentreprise inngåelse) for bygg for nytt hovedkontor, utarbeidelse av kontrakt. Areal ca. 22.000 m² og foreløpig budsjett xx millioner.

Hvorav 3 etasjer under terreng med parkering, offentlig parkering og annen VA og vei infrastruktur med omlegging av veikryss etc. og 7 etasjer med kontorbygg over terreng i tre.

BHO frem til ferdigstillelse, BIM koordinator oppgavene dekkes også av NYLAND Byggeadministrasjon AS.

Kort om prosjektet:

Kunde: Finansparken Bjergsted AS (Sparebank 1 SR-Bank ASA)

År: 2013 - 2020

Prosjekttype: Nybygg

Prosjektkostnad: unntatt offentlighet

Areal: Ca. 22 600 m²

Oppgaver i prosjektet:

  • prosjektledelse
  • prosjekteringsledelse
  • byggherreombud og brukerkoordinator
  •  Arbeidet ble utført som totalentreprise hvor Veidekke ASA (Block Berge Bygg AS) er entreprenør.
Image

NYLAND Byggeadministrasjon
Brannstasjonsveien 22,
4312 Sandnes

Image