Madlamark skole inkl. STOLT avd.

Madlamark skole inkl. STOLT avd.

Riving av eksisterende skole og bygging av ny skole og idrettshall.
Stolt avdeling for elever med multifunksjonshemninger (1.-10.trinn) – 30 elever / 50 ansatte.

Anskaffelse av modulbygg til midlertidige lokaler.

Samspillkontrakt - totalentreprise

Kort om prosjektet:

Kunde: Stavanger kommune

År: 2017 - 

Prosjekttype: Nybygg skole, idrettshall, rehabilitering svømmehall og STOLT avdeling

Prosjektkostnad: 340 mill.NOK

Areal: 8 972 m²

Oppgaver i prosjektet:

  • Byggherreombud / prosjektleder assistent
  • SHA-koordinator (KU)
Image

NYLAND Byggeadministrasjon
Brannstasjonsveien 22,
4312 Sandnes

Image