Ljosborg

Ljosborg

NYLAND Byggeadministrasjon AS er engasjert som prosjektleder i forbindelse med totalrenoveringen av bygningen Ljosborg på Solborg folkehøgskole på Tjensvoll. Bygningen er et nydelig murbygg i nyklassisistisk stil  og er tegnet av arkitekt Gustav Helland. Det ble bygget i 1932, og fasaden er vernet. 

Ljosborg består av 3 etasjer, kjeller og loft, og har en grunnflate på ca. 450 m2. Bygget vil etter rehabiliteringen inneholde funksjoner som storkjøkken, vaskeri, skolekjøkken, gym- og foredragssal, elevrom, kontorer og lager.  

Formålet med rehabiliteringen er å oppgradere bygningskropp og tekniske anlegg så nær opptil dagens standard som mulig innenfor de gitte rammer, og optimalisere planløsninger og tekniske løsninger for best mulig tilbud til elevene og arbeidsmiljø for de ansatte. 

I prosessen vil Ljosborg gjennomgå flere oppgraderinger på bygningskroppen og eksisterende tekniske anlegg, samt få installert nye anlegg. 

Kort om prosjektet:

Kunde: Solborg folkehøgskole

År: 2020 -

Prosjekttype: Rehabilitering av vernet skolebygning

Areal: 450m2

Oppgaver i prosjektet:

  • Prosjektledelse
  • Brukerkoordinator
  • Byggherreombud
  • SHA-koordinator
  • Rådgiver elektro
  • Rådgiver VVS,
  • Brannrådgiver
Image

NYLAND Byggeadministrasjon
Brannstasjonsveien 22,
4312 Sandnes

Image