Tastahallen

Kunde: Stavanger kommune

År: 2019 - 2021

Prosjekttype: Rehabilitering av svømmeanlegg

Egon / Sabi Sushi / Dejavu / Sabrura

Kunde: Storebrand Eiendom

År: 2020 - 2021

Prosjekttype: Ombygging på kjøpesenter

Nytt museumsmagasin

Kunde: Norsk Oljemuseum

År: 2016 - 2020

Prosjekttype: Nybygg museumsmagasin

Prof. Olav Hansensvei 10

Kunde: Entra ASA

År: 2018 - 2020

Prosjekttype: Etablering av nytt solstrøm anlegg på tak og fasade

Nylund skole

Kunde: Stavanger kommune

År: 2018 - 2021

Prosjekttype: Fasaderehabilitering

Sola vgs

Kunde: Rogaland fylkeskommune

År: 2018 - 2020 

Prosjekttype: Nybygg – som kobles til eksisterende byggningsmasse

Myrå Barnehage, Randaberg avlastningssenter

Kunde: Randaberg kommune

År: 2014 - 2017

Prosjekttype: Nybygg av 6 avdelings barnehage og avlastningssenter

Harestad skole og kulturscene «Varen»

Kunde: Randaberg kommune

År: 2013 - 2019

Prosjekttype: Nybygg – skole/kulturscene

Mekjarvik industriområde

Kunde: Mekjarvik Eiendom AS

År: 2015 - 2018

Prosjekttype: Opparbeiding av industriområde, utfylling i sjø

Vassøy, Langøy og Klubben kai

Kunde: Stavanger kommune

År: 2017 - 2018

Prosjekttype: Rehabilitering av kai for Stavanger kommune

Image

NYLAND Byggeadministrasjon
Brannstasjonsveien 22,
4312 Sandnes

Image