Prosjekteringsledelse

Samordner ledelse av prosjekteringsgruppen, som innebærer koordinering av prosjekteringsarbeidet og påse at prosjekterende utfører prosjekteringen i henhold til de kontrakter som er inngått med byggherren.

Ansvarlig søker rolle ligger også ofte på prosjekteringsleder.

Prosjekteringsleder organiserer og leder prosjekteringsgruppen for prosjektet, samordner og leder de forskjellige fagene (RIB/RIE/RIV mm) som skal delta i prosjekteringsarbeidet for prosjektet.

Prosjekteringsledelse innebærer bl.a.

  • Organisere og lede prosjekteringsgruppen
  • Etablere brukerkontakt (er)
  • Ivareta kontakt med off. myndigheter
  • Utarbeide hovedplan fremdrift for prosjektering og bygging
  • Utarbeide detaljplan fremdrift for prosjektering, offentlig saksbehandling og anbud.
  • Ivareta HMS- arbeidet i prosjekteringen (Koordinator for prosjektering)
  • Etablere kvalitetsikringsrutiner for prosjektgruppen
  • Lede arbeid med og sammenstille forprosjekt og kalkyle
  • Koordinere arbeidet med anbudsspesifikasjoner
  • Utarbeide generelle anbudsbetingelser
Prosjektledelse

Prosjektledelse

Oppdragsgivers (byggherrens) bistand med planlegging og gjennomføring av et prosjekt. Bistand med faglige råd, innhenting av nødvendig kompetanse til utvikling, planlegging, prosjektering og utførelse.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse

Samordner ledelse av prosjekteringsgruppen, som innebærer koordinering av prosjekteringsarbeidet og påse at prosjekterende utfører prosjekteringen i henhold til de kontrakter som er inngått med byggherren.

Byggeledelse / byggherreombud

Byggeledelse / byggherreombud

Bygningskyndig person som på vegne av byggherre fører tilsyn og kontroll med ytelser levert fra entreprenøren(e) i produksjonsfasen.

SHA Koordinator

SHA Koordinator

Påser at det tas hensyn til Sikkerhet Helse Arbeidsmiljø i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av arbeidene.

Rådgivning

Rådgivning

Uavhengig av kompleksiteten på ditt prosjekt vil våre rådgivere bistå med rådgiving fra idé til ferdigstillelse for både offentlige og private kunder.  

Ta kontakt – ingen oppdrag er for små.

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker

NYLAND Byggeadministrasjon AS er som ansvarlig søker, tiltakshavers representant overfor kommunen og skal bistå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver.

Byggelånskontroll

Byggelånskontroll

På vegne av utlånsinstitusjon utfører vi løpende oppfølging og rapportering av byggeplass. Vi følger opp at byggelånet ikke utbetales raskere enn fremdriften tilsier, og lager jevnlige rapporter om byggets fremdrift og kvaliteter.

Image

NYLAND Byggeadministrasjon
Brannstasjonsveien 22,
4312 Sandnes

Image